7510

Chị trưởng phòng nứng lồn khi thấy mùi tinh dịch vietsub Tập 1

Anh ta mới đi làm nhân viên môi giới bất động sản và cùng với anh ta chính là một chị trưởng phòng một người phụ nữ xinh đẹp và rất gợi cảm. Ai nhìn thấy chị lần đầu đầu cũng sẽ như anh ta sẽ đứng hình vài giây. Mỗi ngày công việc môi giới bất động sản của anh ta và chị trưởng phòng đều bắt đầu khá sớm. Họ cũng sẽ thường xuyên cùng với nhau ra ngoài gặp khách hàng. Và anh ta đang vướng mắc một vụ khó khi mà vị khách hàng đó không chịu trả tiền thuê nhà và người đó do anh ta giới thiệu với chủ nhà nên anh ta phải đi đòi số tiền thuê đó
Chị trưởng phòng nứng lồn khi thấy mùi tinh dịch vietsub Tập 1
Chị trưởng phòng nứng lồn khi thấy mùi tinh dịch vietsub Tập 1

Thể loại:

Không che

Vietsub

Vụng trộm