3187

Người bạn tình tiện lợi tập 3 anh muốn kết hôn cùng ai

Vì đã nói hết được những suy nghĩ của mình nói hết những điều mà mình mong muốn nói ra, không biết ngày hôm sau sẽ có chuyện gì xảy đến với mình nữa đây nhưng mình cảm thấy rất tuyệt vời, vừa mới sáng ngày ra con bạn đã nhắn tin cho mình là hôm qua uống nhiều không có nhớ mình đã nói điều gì không, mình thì giả vờ nói say không nhớ gì hết, lúc ấy mình nói câu ấy không biết đúng hay sai nhỉ không biết điều đó có đúng đối với mình không nhỉ và chẳng biết em ấy sẽ nghĩ gì về mình, rất nhiều những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mình nó khiến mình như phát điên
Người bạn tình tiện lợi tập 3 anh muốn kết hôn cùng ai
Người bạn tình tiện lợi tập 3 anh muốn kết hôn cùng ai

Thể loại:

BJ

Có che

Vietsub

Học sinh

Tập thể