6498

Nhẫn giả vietsub Tập 4 Nhẫn giả báo thù

Nhẫn giả sau khi phát hiện đã bị tổ chức từ bỏ hạ lệnh diệt sát thì nhẫn giả quyết định báo thù. Nhẫn giả đã cùng với những người khác liên kết với nhau quay lại diệt sát tổ chức. Những nhẫn giả nhanh chóng tiêu diệt được cái tổ chức đó. Những nhẫn giả đó đã báo được thù hận và sau đó những nhẫn giả cũng bắt đầu giải nghệ. Họ cũng bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa mới. Những nhẫn giả đã có một cuộc sống bình thường rất tươi đẹp và vô cùng hạnh phúc. Không còn sống trong cuộc sống đầy âm mưu và những ngày tháng giết tróc và bị đuổi giết nữa
Nhẫn giả vietsub Tập 4 Nhẫn giả báo thù
Nhẫn giả vietsub Tập 4 Nhẫn giả báo thù

Thể loại:

4k

Vietsub

Vụng trộm